Vše o nákupu

Jak zaplatit
Objednávku můžete zaplatit platební kartou, nebo bankovním převodem. Při nákupu zboží na naší prodejně máte možnost zaplatit kartou.
Způsoby a ceny doručení

Vaši objednávku si u nás můžete vy zvednout

 

OSOBNĚ Plumlovská 698/83, Prostějov 8:00-13:30 hod. Zdarma 
123 KURÝR DORUČOVÁNÍ NA ADRESU - menší rozměry zásilek 79 Kč
123 KURÝR DORUČOVÁNÍ NA ADRESU - VELKÉ BALÍKY  129 Kč
ZÁSILKOVNA ČR Z-BOX, ALZA BOX, POBOČKY ZÁSILKOVNY - menší rozměry zásilek  79 Kč
ZÁSILKOVNA ČR ZÁSILKOVNA ČR - DORUČOVÁNÍ NA ADRESU - menší rozměry zásilek  109 Kč

Ceník přepravy je platný od 20.10.2022. Ceny jsou nastaveny dle aktuálních ceníků smluvních přepravců a je možné je změnit dle aktuální situace na trhu.

Naše prodejny

BUĎ V OBRAZE s.r.o.

Plumlovská 698/83
79601 Prostějov
tel.: 588 882 401
mail: info@budvobraze.cz

Benefity registrace

Výhodné trvalé slevy

Všechny vaše objednávky se archivují v systému. Podle objemu objednávek získávaté zvýhodnění pro další objednávky až do výše 30% trvalé slevy, která se kombinuje se všemi slevami akčními a je tak bonusem pouze pro Vás.

On-line sledování průběhu Vaši zakázky

Potřebujete zjistit v jaké fázi se vaše zakázka nachází, nebo kdy vám bude doručena? Aktuální stav zjistíte jednoduše po přihlášení.

Kompletní přehled všech zakázek

Díky registraci se také v systému dostanete k přehledu všech vašich zakázek, kdykoli se tak můžete podívat kdy a co jste objednávali a také objednat znova.

Zvýhodněné akce a slevy

O všech akcích a slevách se dozvíte dříve, než ostatní, jestliže s izvolíte zasílání newsletterů. Dozvíte se tak o akcích jako Doprava zdarma, soutěž o naše produkty, novinky v oblasti našich designů a další

Záruka

Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 3 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující spotřebitel mají nárok na 2 letou záruční dobu na nákup nového zboží na budvobraze.cz, pokud není uvedeno u konkrétního produktu jinak.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Záruční doba běží od převzetí zboží.

Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.

Dojde-li k výměně zboží za nové začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží.

Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit. Záruční list Spolu se zbožím vám bude doručena faktura, která slouží jako záruční list.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce

- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

- vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

- Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

- Kupující  je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle své objednávky.

 

Změny v objednávce

Objednávku lze plně upravovat a měnit v ramci jejího vytváření zákazníkem až do doby jejího potvrzení. Vzhledem k tomu, že náš sortiment z větší části zahrnuje výrobky upravované na míru zákazníkovi, pak je možné objednávku změnit do připsání platby za objednávku na náš učet, a to:

písemně na email: info@budvobraze.cz

telefonicky na tel.: 588 882 401

od 8:00 do 13:30 hodin.

Po připsání platby na náš účet zpravidla začíná výroba produktů, které nesjou skladem, nebo jsou upravovány zákazníkovi podle jeho přání a po tomto započetí procesu nelze objednávku změnit.

Vrácení a reklamace

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností BUĎ V OBRAZE s.r.o. IČO: 10778624, se sídlem Plumlovská 698/83, 796 01 Prostějov (dále jako „prodávající“).

 1. Způsob uplatnění reklamace
  1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
  2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v jeho provozovně na adrese Plumlovská 698/83, 79601 Prostějov.
  3. Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v přislušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
  4. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo  záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
  5. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.
  6. podle § 1837 písm. d) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
  7. Zboží je možné reklamovat také zasláním na adresu provozovny - BUĎ V OBRAZE s.r.o., Plumlovská 698/83, 796 01 Prostějov. Zboží musí být řádně uzpůsobeno k odeslání a zároveň odeslán elektronicky vyplněný reklamační formulář na e-mailovou adresu reklamace@budvobraze.cz
 2. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace
  1. Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
  2. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
  3. Zaruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.
  4. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
  5. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
  6. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
  7. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
  8. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.
 3. Výjimky z odpovědnosti za vady
  1. Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
   1. je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.
   2. je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží.
   3. vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci.
   4. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím.
   5. mechanické poškození zboží.
   6. vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
   7. provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů.
   8. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno
   9. poškození v důsledku vyšší moci
 4. Závěrečná ustanovení
  1. Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

Účinnost
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 20. října 2021.

Produkt přidán do seznamu přání
Produkt přidán k porovnání.