PODMÍNKY AKCE

 • Akce je pouze pro REGISTROVANÉ zákazníky a je nutné objednávku vytvořit jako REGISTROVANÝ zákazník, nikoliv jako host s jednorázovým nákupem. Bez registrace nebude sleva připsána.
 • Akce probíhá pouze na www.budvobraze.cz a týká se výhradně objednávek přijatých od 1.1.2019 do 31.1.2019 a to jedině v elektronické podobě přes objednávkový systém e-shopu na www.budvobraze.cz. Jiný způsob přijetí objednávky není možný.
 • Platba je možná pouze převodem na náš účet. Pro správné přiřazení platby je nutné uvést variabilní symbol, který je zaslán s platebními informacemi na email zákazníka uvedeny při registraci zákazníka.
 • Vyrobenou kompletní objednávku je možné si buď vyzvednout osobně, nebo si ji nechat zaslat na libovolnou adresu v ČR. Cena přepravy zboží je 130 Kč včetně DPH a je možná pouze smluvním přepravcem GEIS. Cena zahrnuje přepravní náklady + balné. Baleno je do neprůhledné strečové folie.
 • Sleva je připsána automaticky ke každé v daný den vytvořené objednávce podle následujících pravidel:

01.01.2019

55%

11.01.2019

45%

21.01.2019

40%

02.01.2019

54%

12.01.2019

44%

22.01.2019

40%

03.01.2019

53%

13.01.2019

43%

23.01.2019

40%

04.01.2019

52%

14.01.2019

42%

24.01.2019

40%

05.01.2019

51%

15.01.2019

41%

25.01.2019

40%

06.01.2019

50%

16.01.2019

40%

26.01.2019

40%

07.01.2019

49%

17.01.2019

40%

27.01.2019

40%

08.01.2019

48%

18.01.2019

40%

28.01.2019

40%

09.01.2019

47%

19.01.2019

40%

29.01.2019

40%

10.01.2019

46%

20.01.2019

40%

30.01.2019

40%

31.01.2019

40%

 • Veškeré ostatní slevy a slevové kupony na jakékoliv zboží v e-shopu na www.budvobraze.cz jsou z této akce vyloučeny a nelze slevy kombinovat.
 • Veškeré akční zboží, na které se akce vztahuje, je uvedeno v sekci AKTUÁLNÍ AKCE.
 • Sleva se připisuje ve chvíli potvrzení a odeslání objednávky. Objednávka je považována za dokončenou dnem jejího zaplacení. Nebude-li objednávka uhrazena do 5-ti pracovních dnů od jejího vytvoření a odeslání, bude automaticky zrušena, o čemž bude zákazník informován mailem a nárok na slevu zaniká. Zákazník pak může vytvořit objednávku novou se současnou aktuální slevou. Podle obchodních podmínek je objednávka na základě vystaveného dokladu splatná ihned. Viz zde: https://www.budvobraze.cz/vlastni-obrazy/3-obchodni-podminky
 • Počet objednávek ani počet produktů v objednávce není omezen.
 • Dodací lhůta je 14 dní od připsání celé částky za objednávku na náš účet. Nebude li uveden správný variabilní symbol, objednávka se považuje za uhrazenou až v den spárování platby z naší strany.
 • Vyhrazujeme si právo odmítnout vyrobit objednávku, pokud budou podle našeho posouzení zaslané fotografie nekvalitní, a to hlavně z titulu jejich nedostatečné velikosti souboru – nízkého rozlišení. Jak posuzujeme kvalitu?  Jaké fotografie jsou vhodné se dozvíte zde.
 • Objednávky nebudou rušeny bezdůvodně a vždy bude nabídnuta možnost změny fotografie. Jestliže ani další fotografie nebudou odpovídat podmínkám, pak bude objednávka zrušena a částka bude v plné výši vrácena na účet, ze kterého byla provedena platba.
 • Zboží zařazené do akce může být kdykoliv z akce vyřazeno, a to hlavně z důvodu vyprodání.
 • Veškeré podmínky akce si vyhrazujeme v průběhu jejího trvání změnit, nebo celou akci zrušit. (nemá vliv na vytvořené objednávky)
 • Ostatní se řídí všeobecnými obchodními podmínkami.

objednat